Os servizos que ofertamos en FRÁXIL son:

 

Conservación

  • Inventario, catalogación e xestión de coleccións de obxectos, materiais arqueolóxicos, artesanías, obras de arte, fondos de museos e institucións culturais
  • Estudos previos orientados a identificiación de materiais, técnicas de fabricación
  • Valoración do estado de conservación dos obxectos
  • Solucións de conservación preventiva adaptadas as necesidades, revisión de materiais de embalaxe, arquivo e almacenamento

 

Restauración

  • Limpezas superficiais
  • Estabilización e consolidación de materias
  • Reposición de partes faltantes

 

Peritaxe e Tasación

  • Estudos orientados a ter un maior coñecemento do obxecto dentro da súa categoría, e en relación ao mercado, para poder obter unha valoración económica, atendendo aos diferentes motivos para realizar esa valoración: coñecer o valor da peza, asegurala, venta, división testamentaria, embargo